top of page
רוח הספורט 3

רוח הספורט 3

₪0.00מחיר

כתב־עת אקדמי שפיט למדעי הרוח, החברה, החינוך הגופני והספורט

במסגרת כתב העת האקדמי (שפיט) רואים אור מאמרים בעברית ובאנגלית בתחומים הקושרים בין מדעי הרוח והחברה לפעילות גופנית. בגיליון הנוכחי שישה מאמרים
מאת עשרה מחברים:

  1. "משמעותם הסמלית של אצטדיונים לאומיים באירופה - את מי ואת מה הם משרתים" - מאת אור לונטל וענת קדרון.
  2. "סוסים מתים" או "אריות"? הבניות חברתיות של גוף וגיל בקרב שחקני כדורסל מקצועניים בישראל לקראת פרישה" - מאת אסף לב.
  3. דרכי הוראה למחוללות שינוי באמצעות טכנולוגיה ובחינת התאמתם לשיעורי חינוך גופני" - מאת מירי שחף.
  4. "מדיניות מקדמת בריאות (הרגלי תזונה ופעילות גופנית) בקרב מנהלי בתי הספר בישראל" - ריקי טסלר, אורנה בראון-אפל, יוסי הראל פיש ושאול אדר.
  5. "קבוצת הפרבר בכדורגל כפלטפורמה של פוליטיקה של זהויות - דעיכתן של קבוצות הפרבר בני-יהודה ושמשון תל-אביב בן השנים 1950-2000" - מאת תמיר ארז.
  6. "ארגון כינוס ארצי בגישת למידה מבוססת פרויקט (Project based learning)" - מאת סימה זך ומיקי אופיר.
  • ISSN2410-194x

bottom of page