עמיחי

עמיחי

53 שנים לאחר מותו של עמיחי, יוצא בהוצאה מחודשת ספר הזכרון בתוספות קטנות של מילים ותמונות. הספר מיועד לחבריו, לצעירים של היום, וכן לבני משפחת מאירי.

את הוצאתו המחודשת יזם אחיו של עמיחי, יורם מאירי, שרק עתה התוודא לפרטים חדשים הקשורים בתאונה שהביאה למותו של אחיו האהוב עמיחי בעת שירותו הצבאי.