top of page
עמיחי

עמיחי

₪0.00מחיר

53 שנים לאחר מותו של עמיחי, יוצא בהוצאה מחודשת ספר הזכרון בתוספות קטנות של מילים ותמונות. הספר מיועד לחבריו, לצעירים של היום, וכן לבני משפחת מאירי.

את הוצאתו המחודשת יזם אחיו של עמיחי, יורם מאירי, שרק עתה התוודא לפרטים חדשים הקשורים בתאונה שהביאה למותו של אחיו האהוב עמיחי בעת שירותו הצבאי.

bottom of page