top of page
משגב - סאגה גלילית (דיגיטלי)

משגב - סאגה גלילית (דיגיטלי)

₪45.00מחיר

דמותו המיוחדת והשנויה במחלוקת של ההיסטוריון היהודי יוסף מתתיהו (יוספוס פלאויוס) ניצבת בלב המיתוס של המרד הגדול נגד הרומאים. מי שהיה מושל הגליל ומפקדו בתחילת המרד, פיקד על הקרב הראשון בו, ביודפת, ומצא עצמו בסוף הקרב שבוי בידי הרומאים. ברומן ההיסטורי “משגב — סאגה גלילית“ צולל המחבר אל דמותו המורכבת של יוסף מתתיהו ומציע זוויות חדשות להתבוננות בדמותו. דרך אבק הדורות, נופי הגליל ואנשיו בעבר, הממצא והמחקר הארכיאולוגיים, מתחברים הסיפורים יחד ומציעים נקודת מבט חדשה. 
אביעם טווה חוט בין הסיפורים והדורות, ומפגיש בין המרד ההיסטורי למלחמת יום הכיפורים, תוך שהוא מעלה שאלות על הבחירה בחיים בנקודות קצה. דילמות ההתאבדות של יוסף בן מתתיהו ביודפת, גמלא ומצדה נבחנות מחדש ומהדהדות אירועים דרמטיים בימיה של מדינת ישראל. “משגב — סאגה גלילית“ עוסק בשאלות של זהות, אמת היסטורית והכרעות מוסריות שמשמעותן חיים או מוות. 


מרדכי אביעם הוא פרופסור לארכיאולוגיה שעוסק מזה כחמישים שנים בעיקר במחקר תולדות הגליל, והוא בעל היכרות אינטימית עם נופיו ותושביו בימי קדם. בין השנים 1992–1999 ובין 2021–2022  ניהל את החפירות ביודפת העתיקה.
באוקטובר 1973, בפרוץ מלחמת יום הכיפורים, היה מפקד טנק בשירות סדיר בחטיבת השריון 188 ‘ברק‘, בקו החזית ברמת הגולן. יחד עם חבריו ניסה לבלום את השריון הסורי בדרום הרמה, וכשנותרו ללא טנקים מצאו מקלט בבונקר הקטן בתל סאקי, יחד עם לוחמים אחרים. במהלך שני ימי מצור מצאו עצמם הלוחמים לפני החלטת התאבדות כשרימונים ללא נצרות בידיהם. שנים רבות לאחר מכן, כשעסק בחפירה ביודפת, נתן את ליבו לדמיון שבין לוחמי תל סאקי ללוחמי יודפת בשנת 67 לסה”נ, כשבחוץ נמצא האויב ובפנים דילמת התאבדות.

bottom of page