top of page
מסעות | יצחק גרינברג

מסעות | יצחק גרינברג

₪0.00מחיר

מסעות מספר את קורותיהם של אידה ובן-ציון גרינברג ומתחקה אחר שורשיהם. שניהם היו אנשים "רגילים" מן היישוב, שבצעירותם בחרו לקחת חלק בבניית החברה והיישוב העברי בארץ ישראל. בדרכם הצנועה, בנכונותם לעבוד קשה, לתת ולתרום ובמסירותם הרבה, הם ושכמותם, אנשי העליות הרביעית והחמישית, היו התשתית האנושית הרחבה, שבעשייתה היומיומית הפכה את המפעל הציוני מחלום לממשות.

 

מסעות גם מביא סיפור חיפושיו של המחבר אחר שורשי משפחתו ומסעותיו לעיירות שבהן התגוררה בפולין, ליטא ואוקראינה, ואת הגילויים המפתיעים שנקרו בדרכו. 

 

יצחק גרינברג הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה במכללה האקדמית בית ברל. מחקריו עוסקים בזיקה בין אידיאולוגיה, כלכלה ופוליטיקה ביישוב העברי בארץ ישראל ובמדינת ישראל. 

bottom of page