top of page
מים באגם הזיכרון

מים באגם הזיכרון

₪54.00מחיר

המשורר שמואל סוכה נולד בשנת 1931 בברזנה שבאוקראינה
המערבית. עם השתלטות הנאצים ב־1941 נמלט ליערות וחי לבדו,
ניזון בחסדי איכרים. בתום המלחמה, נדד דרך אוקראינה, גרמניה,
פולין וצרפת; הפליג בספינת המעפילים, ׳המעפיל האלמוני׳,
שנוסעיה הוגלו לקפריסין - ועלה ארצה בשנת .1947 שמואל
התחנך בקיבוץ גליל־ים ובמלחמת השחרור התנדב לגדוד הרביעי
של הפלמ״ח והיה בין מייסדי קיבוץ משאבי שדה. כיום חבר קיבוץ
שמיר. נשוי לברכה, אב לשלושה וסב לשישה.
״מים באגם הזיכרון״ הוא ספרו התשיעי של שמואל סוכה, וספר
שירה שמיני פרי עטו.

bottom of page