מדרגה רחבה | נורית קורנבלוט

מדרגה רחבה | נורית קורנבלוט

ספר נשאר לנצח
מילה כתובה
מכתב תמונה סיפור
רגע אחד ועוד כמה רגעים
במהלך חיי

בצל העלייה של הוריי מעיראק
קליטה בחברה חדשה
ובניית משפחה ובית
בארץ ישראל