מדרגה רחבה | נורית קורנבלוט

ספר נשאר לנצח
מילה כתובה
מכתב תמונה סיפור
רגע אחד ועוד כמה רגעים
במהלך חיי

בצל העלייה של הוריי מעיראק
קליטה בחברה חדשה
ובניית משפחה ובית
בארץ ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
לקבלת פרטים נוספים על הוצאת הספרים
058-7431414