top of page
ימי ההר | עזרא כץ

ימי ההר | עזרא כץ

₪0.00מחיר

סיפור חייו של עזרא כץ, מילדותו ונעוריו ביגור, בצלו של הכרמל, דרך השירות
הצבאי ועד לחברותו רבת השנים במלכיה שבמרומי הרי הגליל.
הימים ביגור: על המעט וההרבה שהיה בהם. בית הילדים. החינוך המשותף והלינה המשותפת. חיי החברה. בית ההורים ומשמעותו בחיי הילד בקיבוץ.
וכחייל: מה היה הצבא של אז, בימים הרחוקים ההם. כמה הוא שונה מבימינו אלה.
ובמלכיה: מעוני מרוד אך עושר בחיי תרבות ורוח ועד ימי הרווחה והשובע.
המעבר מחברה הדוקה וספרטנית, אל חיים שיש בהם הכל. האמנם? ואחר כך משבר התנועה הקיבוצית והתמוטטות הקיבוץ בעקבותיה.
ובתוך כל זה: חיי אדם.

bottom of page