top of page
ילדותי - דיגיטלי

ילדותי - דיגיטלי

₪40.00מחיר

ילדותי I גרסה דיגיטלית

 

יצחק וולסטר  נולד ב-1931 בהונגריה. אביו היה פליט מטרסילווניה ואמו – בת למשפחת יהודית, משפחת אדלר, בורגנית בעיר סגד, בירת השפלה ההונגרית.

תקופת ילדותו, לאחר מות אמו בהיותו בן 6, עברה עליו בעיירת מגורי אביו, פאפא. ובעיר סגד לסירוגין. שלושה עולמות שונים אפיינו תקופה זו – העיירה החרדית, החברה הנאולוגית והבורגנות האינטלקטואלית.

אחר כך באה השואה. אביו גויס לפלוגות העבודה הידועות לשמצה ונשלח לרוסיה משם לא שב. אשת אביו יחד עם בנה בן 4 נשלחו לאושוויץ ונרצחו שם. הוא גורש מסגד למחנה ריכוז ומשם למחנות עבודה באוסטריה. בסוף המלחמה שוחרר בטרזינשטט.

יצחק עלה ארצה בעלייה ב' באניית המעפילים "מולדת" דרך קפריסין. נלחם במלחמות ישראל והתיישב במושב דישון, סמוך לגבול לבנון, שם הקים משפחה ועסק בחקלאות ובספרות. מחלק את זמנו בין גידול עצי פרי לבין  כתיבה יוצרת. " אוחז באת ובעט."

 

ספריו הקודמים:  "מבודפשט לדישון" סיפור עלייתו. "קסם אפריקאי" רומן על אפריקה, "קשר דם" רומן דיגיטלי. "ימי דישון" תולדות הכפר דישון. "פיירו" רומן  ביוגרפי של לוחם במלחת העולם השנייה. "שמחה בת רחל"  קורות רעייתו ילידת מרוקו." אלכסנדר" על אביו בפלוגות העבודה.      

bottom of page