יוסי שלנו

יוסי גינשר, איש משפחה, חניך השומר
הצעיר שהגיע לקיבוץ עמיר בנעוריו והפך
לאחד מעמודי התווך של הכלכלה הקיבוצית
והמשק השיתופי בארץ. בהיר מחשבה, נקי
דעת ועתיר פעלים