top of page
יוסי שלנו

יוסי שלנו

₪0.00מחיר

יוסי גינשר, איש משפחה, חניך השומר
הצעיר שהגיע לקיבוץ עמיר בנעוריו והפך
לאחד מעמודי התווך של הכלכלה הקיבוצית
והמשק השיתופי בארץ. בהיר מחשבה, נקי
דעת ועתיר פעלים

bottom of page