top of page
חיי גולה

חיי גולה

₪60.00מחיר

תמונה יפה, מרגשת ועוצמתית ממקורות ראשונים על העבר המפואר והאותנטי של יהודי זאויה, המוגשת עם הרבה חום ואהבה. תיעוד ממקור ראשון של מסורות שהיו ואינן עוד של קהילה יהודית מזאוויה שבלוב.

המחבר מתאר מורשת של טקסים, מנהגים, מסחר, תרבות ואירועים בחיי קהילה היהודית המבודדת שהצליחה לשמור על מנהגיה לאורך מאות שנים ואף להביאם לארץ ישראל תחת מנהיגותו של רבי כמוס סופר זצ"ל, הדמות המשפיעה ביותר על חיי הקהילה בשנותיה האחרונות בלוב ובשנים הראשונות בארץ.
הסופר יעקב ג'רבי הוא בן קהילת יוצאי לוב הקנאי לקהילה ולמורשתה, ובכל הזדמנות טורח ומלמד כדי שהמורשת העתיקה לא תאבד בדורנו ותעבור לילדינו.
ספר שראוי שיהיה בכל בית של יוצאי לוב.

bottom of page