top of page
השילוב ושברו

השילוב ושברו

₪94.00מחיר
 • על הספר

  מחקר חדש בוחן את יישומו של חוק השילוב, שנועד לשלב ילדים בעלי מוגבלויות במסגרת כיתות רגילות.

  המחקר‭ ‬‬בוחן‭ ‬את‭ ‬המציאות‭ ‬המורכבת‭ ‬של‭ ‬מדיניות‭ ‬משרד‭ ‬החינוך‭ ‬בישראל‭, ‬בכל‭ ‬הנוגע‭ ‬לשילובם‭ ‬של‭ ‬תלמידי‭ ‬החינוך‭ ‬המיוחד‭ ‬במסגרות‭ ‬חינוך‭ ‬רגילות‭. ‬המחקר‭ ‬מציע‭ ‬עיון‭ ‬בעמדות‭ ‬מדגם‭ ‬מייצג‭ ‬של‭ ‬מורות‭ ‬שילוב‭ ‬בנושא‭ ‬הנדון‭, ‬המציגות‭ ‬לרוב‭ ‬פרספקטיבה‭ ‬ביקורתית‭,‬ קודרת‭ ‬ומטרידה, בנוגע‭ ‬לתהליכי‭ ‬שילובם‭ ‬של‭ ‬תלמידים‭ ‬עם‭ ‬ליקויי‭ ‬למידה‭.‬

  המחקר‭ ‬מציע‭ ‬שינוי‭ ‬עמוק‭ ‬וארוך‭ ‬טווח‭ ‬בהכשרתם‭ ‬המקצועית‭ ‬של‭ ‬מורים‭ ‬רגילים‭ ‬בתחום‭ ‬השילוב‭ ‬של‭ ‬תלמידי‭ ‬החינוך‭ ‬המיוחד‭ ‬במסגרות‭ ‬חינוך‭ ‬רגילות‭ ‬והקצאת‭ ‬משאבים‭ ‬כתנאי‭ ‬סף‭ ‬להתמודדות‭ ‬אפקטיבית‭ ‬עם‭ ‬המצב‭.

  ‬האסטרטגיה‭ ‬המוצעת‭ ‬מלווה‭ ‬בהצעות‭ ‬אופרטיביות‭ ‬לשינוי‭ ‬מבני, פנים‭ ‬בית‭ ‬ספרי, ‬והשתתפות‭ ‬של‭ ‬כלל‭ ‬צוות‭ ‬המורים‭ ‬המלמדים‭ ‬את‭ ‬תלמידי‭ ‬השילוב‭, ‬בקבוצת‭ ‬תמיכה‭ ‬וייעוץ‭, ‬לצד‭ ‬פיתוח‭ ‬אסטרטגיות‭ ‬הוראה‭ ‬ייחודיות‭ ‬המותאמות‭ ‬לתלמידי‭ ‬השילוב‭.‬

 • תשלום באשראי

  לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש לבחור באפשרות של תשלום טלפוני ואנו נחזור אליך לקבלת פרטים.

bottom of page