top of page
הרבה יותר ממשחק - סיפורו של הכדורסל הקיבוצי

הרבה יותר ממשחק - סיפורו של הכדורסל הקיבוצי

₪98.00מחיר

 

אחד הפרקים המרתקים בתולדות הספורט הישראלי הוא פריחת ענף הכדורסל בקיבוצים בישראל. אירוע חסר תקדים המתפרש על פני 30 שנים. בשנות השיא של הכדורסל הקיבוצי כרבע מקבוצות הליגה הלאומית בכדורסל היו קבוצות מקיבוצים, וכמחצית משחקני נבחרת ישראל באותן שנים היו חברי קיבוצים שהיוו פחות משלושה אחוזים מאוכלוסיית המדינה.
מדוע התאים כל כך הכדורסל למסגרת הקיבוצית? מה היו התנאים והסיבות להצלחה יוצאת הדופן וחריגה כל כך? ומדוע נעלם הכדורסל הקיבוצי מהמפה? הספר סוקר כשלושה עשורים של כדורסל מאמצע שנות החמישים ועד אמצע שנות השמונים של המאה העשרים ואחת ואף מאוחר יותר, דרך העלאת פרטים מרתקים ואנקדוטות, אודות הקבוצות כל אחת ואופייה המיוחד והשחקנים שבאו משורותיהן. זהו מחקר שנעשה ברוח אוהדת, תוך חיפוש ונבירה שיטתית בארכיונים ואוספים פרטיים במאמץ להרכיב מפיסות פסיפס היסטורי תמונה רחבה של תופעה שאין לה אח ורע בתולדות הספורט הישראלי.

מחבר הספר, שלמה גלזר, בן קיבוץ ניר דוד, חי ונושם כדורסל עשרות שנים. בצעירותו שיחק ככדורסלן, ומאוחר יותר היה מאמן כדורסל ובהמשך שימש ככתב ספורט בעיתונות ושדר משחקי כדורסל ברדיו.

bottom of page