top of page
הקלו המים | אילה (אילנה צוקרמן)

הקלו המים | אילה (אילנה צוקרמן)

₪0.00מחיר

תחילתו של הסיפור שלי במזוודה מהוהה, מבוקעת ומאובקת ששכנה ב”בוידעם” בבית הוריי. שנים רבות עברו עד שפתחנו אותה וגילינו בה אוצר מיוחד: מכתבים, גלויות, תעודות, מסמכים ותמונות, מראות, ריחות וזיכרונות. משהו מכל אלה הפך להיות הספר הזה שלפניכם המכיל את סיפורן של הדמויות המשמעותיות בחיי וסיפור ילדותי. גיליתי נסתרות וידעתי כי קלו המים מעל נפשי.

וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני
האדמה. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו
אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה
ויבא אתה אליו אל התבה: ויחל עוד שבעת ימים אחרים
ויסף שלח את היונה מן התבה: ותבא אליו היונה לעת
ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים
מעל הארץ
”.
בראשית, פרשת נח, פרק ח’, פסוקים ח’-י”א.

bottom of page