top of page
המביא דברים בשם

המביא דברים בשם

₪0.00מחיר
שירה

שירתו ההגותית של המחבר, כמו גם שירתו האישית, נובעת במעין פואטי של שפת מקרא לצד עברית חדשה ומתחדשת, המלווה במשחקי מצלול ומשמעות
לצד השירים מופיעות יצירות פיסול בשברי זכוכית וחומרים ממוחזרים
  • קטלוג לדוגמא

bottom of page