המביא דברים בשם

שירה

שירתו ההגותית של המחבר, כמו גם שירתו האישית, נובעת במעין פואטי של שפת מקרא לצד עברית חדשה ומתחדשת, המלווה במשחקי מצלול ומשמעות
לצד השירים מופיעות יצירות פיסול בשברי זכוכית וחומרים ממוחזרים
  • קטלוג לדוגמא