top of page
הלב שהיטיב לראות | ספר לזכרה של חנה חלווה

הלב שהיטיב לראות | ספר לזכרה של חנה חלווה

₪0.00מחיר

הרצון הגדול להנציח את הרגעים הקטנים שהיו לנו יחד ואת מסע החיים הארוך והשלם, כל אלה נמצאים כאן בספר, אשר מוקדש לחייה של אהבת חיי, חנה.
היינו זוג יונים, אהבנו אהבה אין סופית, תוך נתינה, הערכה הדדית ותמיכה שלנו זה בזו, היינו החברים הכי טובים. 
אני נוצר בליבי רגעי חסד של אהבתנו הענקית, הטיולים המשותפים בעולם ובארץ, רגעים גדולים וקטנים של משפחה ושל יחד. 
חנה הייתה אישה גדולה מהחיים, בעיניה ובשקט שלה כבשה את כולנו.
הגעגוע אינו מרפה והלב פועם ומסרב להאמין.
אברהם חלווה

 

ניתן לקרוא את  הספר בלינק:

הלב שהיטיב לראות

bottom of page