top of page
אריה שגיא (סאצ'י) חוגג 80 | כרמלה שגיא

אריה שגיא (סאצ'י) חוגג 80 | כרמלה שגיא

₪0.00מחיר

סאצ‘י, אריה שגיא, איש אשכולות, שהשפיע על משפחתו הרחבה, ועל רבים ורבות בעשייתו הברוכה, בביתו במשגב־עם, בגליל, ברחבי הארץ ובעולם. המשפחה שמעה מפיו של האיש היקר את סיפור חייו, מילדותו בבולגריה ועד קליטתו בארץ, השתלבותו ופעילותו הענפה והרחבה בתחומים של צילום, חברה, תרבות ותעשיה. התווספו איחולים, ברכות וסיפורים של המשפחה ושל רבים, שזכו להכיר את אישיותו המיוחדת, ליהנות מכישוריו, ולעבוד לצדו בתחנות חייו השונות.

bottom of page