top of page
אחרי ליבי אלך | רחלה ויינשטוק

אחרי ליבי אלך | רחלה ויינשטוק

₪0.00מחיר

רחלה וינשטוק (לוי) היא דור תשיעי לילידי ירושלים, ומצעירי הדור הראשון של ילדי בית הכרם, שכונה שהוקמה על ידי קבוצת סופרים ומורים שהגשימו בה את חלומם לשלב "תורה ועבודה" הלכה למעשה.
מחברת האוטוביוגרפיה שייכת לדור החדש של ילדים שהתחנכו על ברכי השפה העברית ועל תרבותה. דור של ילדים ונוער שחזו במו עיניהם בפלא שהתחולל סביבם - היווצרותה של מדינת ישראל - בזמן שהוריהם השתתפו בקרבות ההגנה
על ירושלים. הסיפור מתחיל ברחוב ביאליק, חולף בציוני הדרך האופייניים לתקופה: תנועת נוער, קיבוץ, צבא, אוניברסיטה, וזוכה לתפנית בדמות משרה בלתי צפויה בשירות החוץ שמביאה את רחלה לדרום אפריקה. במחוזותיה הרחוקים של היבשת השחורה נחשפה רחלה לתרבות חדשה ומרתקת ושם גם פגשה את מיקי, בעלה. זהו סיפור חיים שכולו מסע ארוך בעקבות הלב.

bottom of page