top of page

 מתוק חמוץ בקיבוץ

מתוק חמוץ בקיבוץ.jpg

ילדות בלהבות הבשן של שנות השישים

תמונות חדות וזכרונות מדויקים לצד פרטים עמומים ושאלות שיישארו כנראה בלתי פתורות לעולמים - את כל אלה ועוד תמצאו בקובץ הסיפורים ״מתוק חמוץ בקיבוץ״. זהו מסע נוסטלגי  של המחבר אל ילדותו והתבגרותו בשנות החמישים והשישים בקיבוץ להבות הבשן.
עולמה של קבוצת הילדים ׳ערבה׳, שהמחבר הוא איבר מאיבריה, הוא עולם שהיה ואיננו עוד של קיבוצי תנועת השומר הצעיר, עולם של תום ואידיאולוגיה, טבע פראי ואנשים אצילים.
זהו סיפור סיפור חמוץ מתוק על חלום, שחלק מקרעיו עדיין מבצבץ מבעד לערפילי הבוקר בעמק.

מחיר: 70 ש"ח
דמי משלוח: 12 ש"ח

צביקה גלוברמן:
אח שלי מסיירת אגוז כתב ופירסם ספר אודות חייו הסוערים  במעמקי החברה הקיבוצית. לא, לא עוד התחשבנות על בתי הילדים והלינה המשותפת, למרות שזה חלק מהתפאורה.

עופר היה חייל אמיץ מאוד, שנון יצירתי ונבון. אולי הכי מיוחד שחוויתי באותם ימים, אך כשנפגשנו, אי אז בפברואר של 1970, עופר ידע מעט מאוד על החברה הישראלית שמחוץ לגדר המוסד החינוכי בו גדל. חנון שהגיע לסיירת. עופר הסתגל בזריזות לכור ההיתוך החברתי והתבלט בו בזכות ההומור והתבונה. מהר מאוד למד למחזר סטייל 1970 - איסוף בקבוקי טמפו מזכוכית יקרת ערך, כדי להמירם בשק"ם לחפיסת סיגריות, כשדמי הכיס הקיבוציים התאדו או כשקצובת הקיבוץ לסיגריות מקש מזרונים,נשרפה. לוחם ללא חת שהתפתח למחנך דגול בקהילתו ויזם חברתי מן המעלה הראשונה. הספר, חלון הצצה לעולמם של הבייבי בומרס בתנועה הקיבוצית . חברי לשירות הצבאי ימצאו איזכורים לחוויות שצברנו שם וחברי מהחברה הקיבוצית ימצאו שם איזכורים לחייהם. המהדורה המודפסת הראשונה אזלה.

bottom of page