top of page

כנרת אחרת | משה גופן

לוגו חדש.jpg
כנרת אחרת.jpg

"כנרת אחרת" 

מאת

פרופ' משה גופן

ספר חדש עורך לקורא היכרות מחודשת עם אגם הכינרת, בעקבות השינויים האקולוגיים הדרמתיים שהתרחשו בו ב־25 השנים האחרונות. בספר היחיד מסוגו מנותחות, בין השאר, שלוש תופעות מרכזיות: גובה מפלס מי הכנרת, הפסקות דייג ומליחות המים.

 

בראש סדר היום הציבורי צריכה לעמוד איכות המים בכנרת ולא גובה המפלס. כדי לשמור על האיזון האקולוגי בכנרת, יש להרבות ככל האפשר בחילופי מים, גם במחיר הורדת מפלס זמנית, לאפשר כיסוח מתון של צמחיית חופים לתועלת הנופשים, ולחדש דייג משמעותי של סרדינים, כך קובע בספרו החדש פרופ' משה גופן, מבכירי הלימנולוגים בישראל.

 

פרופ' גופן קורא למקבלי ההחלטות להמשיך ולהקשיב למדענים ולא להלכי הרוח של הציבור, בבואם לבצע פעולות הקשורות לבעיות השונות של אגם הכנרת. כך, למשל, מציג פרופ' גופן הוכחות כי בזמן שמפלסי הכנרת נמוכים יותר איכות המים טובה יותר, אך נדרשת הקפדה על גיזום מתון של צמחייה חופית כדי להקל על הנופשים. תוך שמירה  על איכות המים. בספר מוכח כי הירידה החזקה בשלל של אמנון הגליל לא הצדיקה את ההפסקה הגורפת של דייג באגם. כמו כן מראה פרופ' גופן כיצד עליית המליחות באגם בתקופות בצורת ניתנת למיתון על ידי חילופי מים מרביים וסילוק מקורות מלח טבעיים.

פרופ' משה גופן הוא מדען חוקר במיגל - מכון מדעי לחקר הגליל; כיהן כמנהל המעבדה לחקר הכנרת ומדען בכיר במעבדה; כיהן כיו"ר ועדת החולה, וכמתאם מדעי בפרויקט שיקום קרקעות החולה; כיהן כמרצה ללמינולוגיה במכללה האקדמית תל חי, וכמרצה אורח ללימנולוגיה של הכנרת ואקולוגיה של עמק החולה באוניברסיטאות בצ'ילה, במקסיקו ובארצות הברית; השתתף בפרויקטים של מחקר לימנולוגי במצרים, בגרמניה, בברזיל, בסין, במקסיקו, בקניה ובארצות הברית. בנוסף שימש יועץ מדעי לארגון דייגי טבריה והיה חבר ויועץ בוועדות שונות של רשות המים ושל מנהלת הכנרת בנושאי הכנרת. פרסם 215 מאמרים בעיתונות הבין לאומית ועוד 90 מאמרים בעיתונות הישראלית.  

bottom of page