top of page
שלכם, רותי

שלכם, רותי

₪100.00מחיר
מה כותבת להוריה נערה תל אביבית בת 17 בהכשרת כפר גלעדי, לפני קום המדינה? היא מבקשת שישלחו לה חוטי רקמה צבעוניים ומגפיים, מתארת את חיי החלוצים הצעירים בגליל, ומעדכנת בהתרחשויות ההיסטוריות
 
כמוסת זמן המכילה את מכתביה של המחברת מימי ההכשרה עם חבריה לפלמ״ח בקיבוץ כפר גלעדי, מלחמת העצמאות והימים הראשונים בקיבוץ מעין ברוך
bottom of page