top of page
רוח הספורט 4

רוח הספורט 4

₪0.00מחיר

כתב־עת אקדמי שפיט למדעי הרוח, החברה, החינוך הגופני והספורט

במסגרת כתב העת האקדמי (שפיט) רואים אור מאמרים בעברית ובאנגלית בתחומים הקושרים בין מדעי הרוח והחברה לפעילות גופנית. בגיליון הנוכחי שישה מאמרים:

  1. תוספת זמן: אוהדים, שימור ומורשת הספורט בישראל | אור לונ טל 
  2. גישות ביהדות לפעילות גופנית ולספורט: הבדלים על רקע פילוח דתי | מירי ש חף 
  3. השפעת אימון ממוקד בנושא קבלת החלטות על שוערים צעירים במשחק כדורגל | חן עבדו, גילי יוסף, גל הר פז 
  4. פעילות גופנית כ"הון אנושי" בקרב נשים בגיל המעבר | רינת ארביב־אלישיב, טלי גדיש 
  5. המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית הכללית וחשיבותה של הפעילות הגופנית לשיפור שיווי משקל בקרב צעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה | איריס גיל, לירון ילוז 
  6. מתיחות שרירים ותרומתן השנויה במחלוקת לביצועים גופניים | נבות מילוא, מיכאלה מילוא
bottom of page