רוח הספורט 4

רוח הספורט 4

כתב־עת אקדמי שפיט למדעי הרוח, החברה, החינוך הגופני והספורט

במסגרת כתב העת האקדמי (שפיט) רואים אור מאמרים בעברית ובאנגלית בתחומים הקושרים בין מדעי הרוח והחברה לפעילות גופנית. בגיליון הנוכחי שישה מאמרים:

  1. תוספת זמן: אוהדים, שימור ומורשת הספורט בישראל | אור לונ טל 
  2. גישות ביהדות לפעילות גופנית ולספורט: הבדלים על רקע פילוח דתי | מירי ש חף 
  3. השפעת אימון ממוקד בנושא קבלת החלטות על שוערים צעירים במשחק כדורגל | חן עבדו, גילי יוסף, גל הר פז 
  4. פעילות גופנית כ"הון אנושי" בקרב נשים בגיל המעבר | רינת ארביב־אלישיב, טלי גדיש 
  5. המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית הכללית וחשיבותה של הפעילות הגופנית לשיפור שיווי משקל בקרב צעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה | איריס גיל, לירון ילוז 
  6. מתיחות שרירים ותרומתן השנויה במחלוקת לביצועים גופניים | נבות מילוא, מיכאלה מילוא