top of page
זמן חינוך גיליון 1

זמן חינוך גיליון 1

₪0.00מחיר
כתב עת לעיון ומחקר בחינוך

כתב עת אקדמי חדש בייסודה של מכללת אוהלו, המיועד לפיתוח דיון ביקורתי ויצירתי במגוון הנושאים הקשורים לחינוך במדינת ישראל: היסטוריה, תיאוריה, המעשה החינוכי, מנהיגות, מנהל החינוך והכשרת מורים. כתב העת מבקש להעשיר את השיח המחקרי העכשווי הניזון מכיווני מחשבה שהתפתחו במאה ה ־20 ולהוות במת מחקר היוצרת שיח חוקרים ומחנכים והבוחנת את מושגי היסוד של המחשבה והעשייה החינוכית
  • קטלוג לדוגמא

bottom of page