top of page
הסלמנדרה והטריטון | פרופ' גדי דגני

הסלמנדרה והטריטון | פרופ' גדי דגני

₪0.00מחיר

ספר חשוב זה מנגיש לראשונה ובמרוכז את מכלול הידע הבסיסי בעברית אודות שני מיני דוחיים בעלי זנב, הסלמנדרה הכתומה וטריטון הפסים, בגבול תפוצתם הדרומי בישראל, אזור בעל תנאים קיצוניים ביותר, ולחשוף בפני הקורא את עולמם המרתק של מינים אלו.

הספר מבוסס על חומר תאורטי מהספרות האקדמית שפורסם בעיתונות מדעית בשפה האנגלית בארבעת העשורים האחרונים ובו 17 פרקים המחולקים לשני חלקים. החצי הראשון של הספר המוקדש לסלמנדרה הכתומה נחלק לחלק העוסק בבוגרים - הרכב אוכלוסיות בבתי גידול שונים והבדלים בין האוכלוסיות, פעילות עונתית והרגלי רבייה, חלק על ראשנים ובו פרק המתעדים התנהגות נדירה בתנאי קיצון - קניבליזם בין ראשנים, וחלק ובו פרקים על ההתנהגות הסביבתית של המין. החצי השני של הספר מוקדש לטריטון הפסים ובו שבעה פרקים המתארים את המין מהיבטים שונים.

 

העורך, פרופ' גדי דגני, הוא אדם של חלומות וחזון, התמדה וביצוע. איש הגליל - חוקר, מדען ומרצה, מורה ומחנך, ממקימי מכון המחקר המדעי מיגל ומנהל מדעי במכון במשך 25 שנה, מיוזמי ומפתחי הפקולטה למדעים במכללה האקדמית תל־חי.

bottom of page