top of page
ברוכה את

ברוכה את

₪65.00מחיר
שירה

יומן פואטי של מלאכת למידה עצמית והדדית, פרטית וקבוצתית, התעוררות ונגיעה בעוצמה הפנימית, המתעד מסע פנימי בהשראת כתבי תורת ימימה 
ספר שירה שני (״נגיעות״, 2011) לבלהה גבעוני - דרמה תרפיסטית, מורה ותלמידה, החיה בקיבוץ דן
bottom of page