top of page

קול קורא

כתבי יד יש לשלוח בשני עותקים מודפסים לכתובת ההוצאה:

ת.ד. 280, קיבוץ להבות הבשן. דואר נע הגליל העליון, 1212500

 

הודעות בדבר כתב היד ישלחו לפונים.

הוצאה גלילית מזמינה כותבים וכותבות לשלוח כתבי יד. אנו מחפשים כתבי יד בכל הסוגות, אך נשמח במיוחד לקבל פרוזה, שירה, עיון, ספרי ילדים, אוטוביוגרפיה, ספרי צילום ורומן גרפי.

 

אנו עורכים תהליך לקטציה שבסופו אנו בוחרים אם להוציא לאור את כתב היד.

התהליך נעשה באנונימיות לפי קריטריונים סובייקטיביים.

bottom of page